zo 20 jan 2019  om 10.00 uur
Voorganger: ds.J. Stelwagen
Michaelkerk

Zondag 20 januari
Naar goede gewoonte wordt op de zondag in de Week van Gebed voor de eenheid onder verantwoordelijkheid van het Oecumenisch Platform van kerken in Leersum een interkerkelijke dienst georga-niseerd. De viering is dit keer in de Michaëlkerk. Voorganger is ds. J. Stelwagen, samen met een lector uit de Johanneskerk en uit de Andriesparochie. Dit jaar brengen Indonesische christenen het thema in: Recht voor ogen. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het bijbelboek Deuteronomium. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Een thematiek die mooi aansluit bij de Week van Gebed voor de eenheid. 

 
 

terug