"En wat dan nog?" "En wat dan nog?"


‘En wat dan nog?’  –  donderdag 15 maart
De ontmoetingsgroep voor 17-plussers komt dit seizoen bij elkaar in De Boterbloem. We treffen elkaar ongeveer eens in de maand. De eerstkomende keer is op donderdag 15 maart. We starten waar we de vorige keer gebleven waren: bij de taal van alledag en die van de kerk. We beginnen om 20.00 uur. Wie er nog niet eerder was, kan gewoon aansluiten. Meld je even aan bij Marjan Meijers (06 10 79 46 14), dan word je in de app-groep opgenomen.
Pieter Goedendorp en Marjan Meijers


 

terug