Met elkaar in gesprek Met elkaar in gesprek

Met elkaar in gesprek
Kunnen wij, mannen met een kerkelijke betrokkenheid, met elkaar in gesprek gaan in het Michaëlhuis? Wellicht gaat dit lukken: een open en vrij gesprek met elkaar, ingeleid door één van ons over een bepaald thema, onderwerp, waarbij ook ruimte is voor het ongedwongen gesprek, niet gehinderd door wat-dan-ook.
18
Het voorstel is om elke derde week van de maand op maandag- of dinsdagmorgen bij elkaar te komen in het Michaëlhuis. Voor nadere ideeën hierover en ‘mee willen doen’, bel of mail mij even. Allen van harte welkom!
Jaap Grünbauer, tel. 45 02 00 / e-mail:

terug