Catechese Catechese


We verkennen met de catechesegroep waar je het christelijk geloof al niet tegenkomt om je heen. En zo kwamen we er al op dat de oude dorpskerk van Leersum is opgenomen in een wereldwijd netwerk van christelijke kerken en gemeenten. En dat dat netwerk al eeuwen lang bestaat. Zo komen we dan uit bij het Kerstfeest. Op maandag 18 december is de laatste bijeenkomst dit jaar van 19.00 tot 19.45 uur in het Michaëlhuis. We hebben het over de betekenis van Kerst. Na jaarwisseling gaan we op maandagavond 22 januari door. Wie er dit seizoen nog niet bij was, maar alsnog zou willen aansluiten: je bent welkom!
Esther Gerritsen, Pieter Goedendorp, Marjan Meijers

terug