Storm: letters van vuur – film in de Michaëlkerk Storm: letters van vuur – film in de Michaëlkerk


Op vrijdagavond 27 oktober draaien we een familiefilm in de Michaëlkerk: Storm: letters van vuur. De film speelt tegen de achtergrond van de reformatie in de 16de eeuw in de Lage Landen. Zo willen we de 500ste gedenkdag van de Hervorming, op 31 oktober a.s. met een film voor alle leeftijden opluisteren. De film ging in januari in première. Inloop is vanaf 19.00 uur; de film start om 19.30 uur. De film duurt 100 minuten. De toegang is vrij.  De voorstelling is op de eerste plaats voor kinderen en jongeren, maar natuurlijk zijn (groot-) ouders en andere belangstellenden evenzogoed van harte welkom! 

 

terug