"En wat dan nog?" "En wat dan nog?"


De ontmoetingsgroep voor 17-plussers had een geslaagde start in De Boterbloem. We spraken af ongeveer eens in de maand liefst op een donderdagavond elkaar te treffen. De eerstkomende keer is op  donderdag 9 november. We beginnen om 20.00 uur. Wie er de eerste keer niet was, kan gewoon aansluiten. Meld je even aan bij Marjan Meijers (06-10 79 46 14), dan word je in de app-groep opgenomen.
Pieter Goedendorp en Marjan Meijers

terug