do 13 februari 2020

Groene theologie

Locatie: 
 Johanneskerk
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00

Groene theologie Boekbespreking

Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruik gemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. In het boek ‘Groene theologie’ verwoordt theologe Trees van Montfoort een andere kijk op de natuur. Vanuit de bijbel en de christelijke traditie benadrukt zij dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor de schepping. Een belangrijk thema in het licht van de klimaatmaatregelen. Prof. Dr. Heleen Zorgdrager, die betrokken was bij de totstandkoming van het boek, zal het voor ons inleiden en met ons in gesprek gaan.

Datum & tijd Locatie Begeleiding

donderdag 13 februari, 20.00 uur
Johanneskerk
prof. dr. Heleen Zorgdrager en Hilje Logtenberg-van der Grient

N.B. Op zondag 9 februari 2020 is Trees van Montfoort, voorganger in de dienst in de Johanneskerk.

terug