do 16 januari 2020

Oecumene-lezing - Henk Bloem, emeritus-priester

Locatie: 
 St. Andrieskerk
Tijdstip: 
 20:00  - 22:00

Oecumene-lezing Henk Bloem, emeritus-priester

Onder 'oecumene' verstaat men in de praktijk een naar elkaar toegroeien van christelijke kerken. Een streven dat reeds langere tijd bestaat, bijv. bij de oprichting van de (internationale) Raad van Kerken. In de verdere ontwikkeling van de oecumene is er sprake van twee tegengestelde krachten: enerzijds ziet men in dat een verdere groei naar eenheid van de christelijke ker- ken wenselijk en noodzakelijk is, anderzijds blijven de kerken vooral vasthouden aan de eigen uitgangspunten en aan het eigen gelijk. De vraag is dan op welke wijze kerken toch naar elkaar toe kunnen bewegen?

Datum
Tijd Locatie Begeleiding

donderdag 16 januari
20.00 uur
St. Andrieskerk
Henk Bloem en Theo Wagenaar

terug