Oecumenische Maria vespers Oecumenische Maria vespers

Oecumenisch avondgebed in de adventstijd met als thema Maria.

December is altijd druk, met korte dagen en (te) veel te doen. Soms is er bijna geen tijd om stil te staan en stil te zijn. Daarom houden we op drie achtereenvolgende woensdagavonden in de periode van advent een kort avondgebed/vesper.
Een half uur rust, zingen, een kort bijbelwoord, gebed en stilte rond het thema ‘Maria’. Dit thema sluit aan bij de expositie die in de adventstijd over Maria wordt gehouden. Kunstenaars uit onze eigen gemeente laten hun eigen kijk op Maria zien, prachtige en heel verschillende werken.

Deze vespers worden georganiseerd door de geloofsgemeenschap St. Andries en de Johanneskerkgemeente en we verwelkomen iedereen die mee wil doen, van welke achtergrond ook.
Samen bidden, samen stil worden, voorbereiden op het feest van de komst van de Messias. We hopen dat u, dat jij, ook komt. 

Voorgangers zijn Evelyn Noltus, Theo Wagenaar en Epko Smit
Tijd en Plaats: Woensdagavond 5, 12 en 19 december van 19.15 tot 19.45 uur
Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum
 5 december:  Maria en Gabriel,
12 december: Marie en Elisabeth, 
19 december: Maria en het Kind.

 
terug