Leo Fijen over leven met de dood  Leo Fijen over leven met de dood 


Woensdag 14 november ontvangen we Leo Fijen.
Bekend als presentator van levensbeschouwelijke tv-programma’s in het Michaëlhuis. Fijen vertelt over zijn eigen ervaringen in het omgaan met de dood. Ervaringen die hij opdeed bij het maken van rappor-tages over rampen en (familie-) drama’s  maar ook in eigen leven bij het sterven van zijn ouders. 
Zo schreef hij “Leven met de dood” en “Mijn moeder steeds dichterbij”. 
De boodschap van Leo Fijen: durf stil te staan bij het afscheid en ervaar daardoor nog meer het geschenk van het leven. 

terug