zo 3 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: mevr. ds. A. De Hoog, Doorn
Michaëlkerk - Advent I

Zondag 3 december
eerste advent

De adventstijd begint; de tijd van voorbereiding op het k erstfeest. Met de kinderen lezen we in deze adventstijd een boek vol verwachting: de profeet J esaja vertelt van hoop en vertrouwen dat het licht zal worden in een donkere wereld. Zijn ver halen brengen ons dichterbij K erst, wanneer we vieren dat God dichtbij de mensen komt. Op deze eerste zondag van advent gaat m evrouw ds. A. de Hoog, tot haar emeri taat twee jaar geleden verbonden aan de Maartenskerk in Doorn, bij ons voor.  

Jesaja 40:1 - 11
Ik zorg voor jou
Jesaja is een profeet, hij vertelt de mensen over God. Maar wat kan hij ze vertellen? De mensen in zijn land zijn bang en verdrietig. Toch geeft God woorden aan Jesaja die hij aan de mensen kan overbrengen. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.   

terug