zo 9 dec 2018  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Michaëlkerk

Zondag 9 december 
Op de tweede zondag van Advent slaan we met de kinderen het evangelie open dat vertelt van Johannes de Doper als heraut van Gods toekomst. We lezen over de doop en zijn als gemeente weer doopgetuigen. Een blijde zondag dus voor de Michaëlkerk! Martijn Bakker en Irene Hogendoorn, Englaan 48, vroegen om de doop van hun dochter Julia, die werd geboren op 2 oktober j.l. Julia is het jongste zusje van Fabian (5) en Danique (3). Ook Erwin en Méry van de Waerdt-van Dijk, Weth. C.E.Th. Vernooijstraat 21 in Cothen, vroegen om de doop van dun dochter Mirthe. Mirthe is geboren op 4 oktober j.l. en is het jongere zusje van Fleur (3). Tenslotte meldden zich Remko Brak en Mariëlle Sterkenburg, Dreef 79. Vorig jaar op 5 december werden zij verblijd met de geboorte van hun eersteling: hun dochter Amy, die zij in dankbaarheid nu graag ten doop willen houden. We verheugen ons met de ouders op deze doopdienst, waarin ds. Pieter Goedendorp voor zal gaan. De Moldaviëgroep zal na de dienst zelfgemaakt gebak te koop aanbieden, waarmee we de feestvreugde kunnen verhogen en tegelijk onze jongeren helpen om hun expeditie in de komende zomer te gaan maken.

 
 

terug