zo 10 dec 2017  om 10.00 uur
Voorganger: ds. Pieter Goedendorp
Michaëlkerk - Advent II - Maaltijd van de Heer

Zondag 10 december
tweede advent
Advent: de tijd in het jaar waarin we als gemeente van Christus ons voorbereiden op het Kerstfeest, de viering van de komst van Gods Koninkrijk in onze wereld in een mens van vlees en bloed.
Voorbereiden is ook oefenen. Dat doen we op deze tweede zondag rond de Tafel van de Heer. Door brood en beker worden wij
betrokken bij de beweging die in Christus op gang kwam.
Ds. Pieter Goedendorp g a at voor in de dienst.   

Jesaja 2:2 - 5
Stel je voor…
Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: De berg met de tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naartoe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer. Dan wordt het overal vrede.
Speren en zwaarden worden veranderd in gereedschap. 

terug