Kanttekening Kanttekening


‘God met ons’
Koud is de goedheiligman na z’n plicht te hebben gedaan weer voor elf maanden naar warmer oorden afgereisd, of de samenleving richt zich vol overgave op het volgende feest. Intussen staat het alweer bijna te beginnen: het Kerstfeest. We maken ons ervoor op en stellen alles in het werk om die donkere laatste maand van het jaar zo mooi mogelijk te maken met en voor elkaar.
In dat ‘voor elkaar’ schuilt een groot goed: feest vieren verbindt mensen. Dat is belangrijk. Met elkaar maken we immers een samenleving. Al de moeite die in het welslagen van het feest wordt gestoken is niet voor niets. Je hebt wat over voor elkaar. Je investeert in een relatie die je met elkaar hebt. En dat gaat zelfs op wanneer je -omdat je van overdaad de buik vol hebt- er liever voor kiest om steun te verlenen aan een goed doel, voor eenzame naasten of voor onbekende paupers ver weg. Hoe je het ook wendt of keert: we spannen ons in voor anderen.
Daar is niks mis mee. Laten we vooral ons best doen voor elkaar. Hoe zouden we ooit recht kunnen doen aan het grootse gebaar dat God in de menswording van Christus maakte?  Feest vier je niet door naar binnen gekeerd bij elkaar te vertoeven. Kerst vier je gastvrij, open naar elke feestganger en met een oplettend oog voor wie in de wereld geen reden heeft om te feesten.
Maar tegelijk is er iets aan de hand met alles wat we in onze cultuur ‘voor’ anderen (en voor elkaar!) doen.  We koken, kopen cadeautjes, spannen ons in voor een geslaagd feest als investering in onze relaties.  Maar al dat in de weer zijn ‘voor elkaar’ is niet de manier waarop God een relatie met ons opbouwt. En laat dat nu precies zijn wat het Kerstfeest viert! Kerst viert niet ‘voor ons’ maar ’met ons’.
\s In de geboorte van Christus kiest God ervoor mét de mensheid een relatie aan te gaan. Dat is waar God op uit is: met de mensen te zijn. Samen zijn. Elkaar in de ogen te kijken en je leven met elkaar te delen, daar gaat het om. Dat is waar het Kerstfeest om draait. In Maria’s zoon liet God zien hoe Hij met de mensheid wil optrekken. Dat is wat Jezus boven alles belichaamt. Dat is waar het Kerstevangelie in alle toonaarden van zingt. Dat is wat Immanuël betekent: ‘God met ons’ om ons van binnenuit te verbinden met elkaar.
ds. Pieter Goedendorp

terug