De Johanneskerkgemeente 50 jaar De Johanneskerkgemeente 50 jaar


In 2017 viert de Johanneskerkgemeente haar 50 jarig bestaan.
Op zaterdagmiddag om 15.00 uur werd 25 februari 1967 werd de kerk ingebruik genomen.
In de viering op 5 februari 2017 wordt dit jubileum herdacht. Door het hele jaar heen zullen er jubileum activiteiten worden ontwikkeld
De kerkenraad heeft een jubileumcommissie ingesteld die als taak heeft om de feestelijkheden rondom het 50 jaar bestaan van de Johanneskerkte organiseren. De commissie heeft hierbij de volgende uitgangspunten opgesteld:

  • Alle leden van de Johanneskerk moeten deelgenoot kunnen zijn van de feestelijkheden. Nu de Johannesgemeente pluriform qua samenstelling is, dient dit ook in de te organiseren activiteiten tot uitdrukking te komen. Voor ieder gemeentelid wil de commissie een feestelijkheid organiseren, maar anderzijds hoeft niet ieder gemeentelid zich tot iedere activiteit aangesproken te voelen.
  • Spreiding feestelijkheden over het jaar 2017.
  • Grote evenementen (doelgroep iedereen) afwisselen met kleinere evenementen. Ervaring uit het verleden leert hierbij dat deze evenementen niet langer dan een dagdeel tijdsbeslag mogen duren. 

terug