Hervormde Vrouwen Vereniging Hervormde Vrouwen Vereniging

De dames van de H.V.V. komen weer bij elkaar op woensdag 13 november, in het Michaëlhuis, aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.

Deze middag komt onze plaatsgenoot de heer Kees Geresteijn bij ons. De aspecten van de kerkelijke gemeente worden door hem onder de loep genomen.

Het onderwerp biedt verrassende mogelijkheden. Het beloofd een inte- ressante middag te worden. We hopen dat u allen weer aanwezig kunt zijn. Gasten zijn hartelijk welkom.

Namens het bestuur, To Roubos

 
terug