Gemeenteproject “Een goed gesprek” Gemeenteproject “Een goed gesprek”


De kerk is een uitgelezen plaats voor goede gesprekken! Het is een gemeenschap waar lief en leed met elkaar gedeeld worden en waarin we samen ook iets ervaren van Gods aanwezigheid in onze levens. Daarover zómaar met een ander spreken kan nog best spannend zijn. Toch is het ook zo waardevol. Door de ervaringen van iemand anders kun je aan het denken worden gezet of nieuwe perspectieven leren kennen. In het najaar van 2018 zijn ongeveer twintig koppels uit onze gemeente de uitdaging met elkaar aangegaan om elkaar een beetje beter te leren kennen. Sommigen van u bleken elkaar al aardig te kennen, anderen ontmoetten iemand die ze nog niet zo goed kenden. Met de vragen die u bij zich had kon u in gesprek gaan over onderwerpen waar u normaal minder snel zelf over begint. In de afgelopen maanden zijn er veel gesprekken gevoerd en is er ook veel gebeurd. Opdinsdag 19 maart om 20.00 willen we dit project afronden en terugblikken. Hoe heeft u de ontmoetingen ervaren? Wat heeft het u gebracht en hoe kunnen we wellicht verder gaan? Ik nodig alle deelnemers aan het project van harte uit in het Michaëlhuis, waar de koffie klaar staat. Wilt u voor deze avond worden opgehaald, laat u het dan even weten.


U kunt ook contact opnemen met Anne Stelma - Ribberink,
tel. 06 37 38 64 26,
e-mail:

terug