Eeuwigheidszondag 26 november 2017 Eeuwigheidszondag 26 november 2017


Eeuwigheidszondag 26 november 2017
Voor met de Adventstijd op de kalender van de kerk een nieuw ‘kerkelijk jaar’ begin, worden in veel protestantse gemeenten de gestorvenen van de afgelopen twaalf maanden herdacht. ‘Eeuwigheidszondag’ wordt die laatste zondag van het kerkelijk jaar ook wel genoemd. Dit jaar was dat op 26 november.  In de Michaëlkerk noemden we 17 namen. Bij elke naam werd een kaars ontstoken. En één kaars extra voor de namen die nu niet werden genoemd, maar die wel steevast in onze gedachten zijn. ‘Lichtdragers waren zij,’ zeiden we. ‘Zoals het ook aan ons is om lichtdragers te zijn.’ De kinderen brachten uit de kindernevendienst een witte roos mee voor de rouwdragende families. Aan de dienst werd meegewerkt door fluitiste Marieke van Hattem en harpiste Saskia van Duren. Ds. Pieter Goedendorp ging voor. Henk Boeve maakte enkele foto’s. De dienst is terug te zien via www.kerkomroep.nl (=>Leersum =>Michaëlkerk => beeld). De preek is te lezen in het preekarchief op deze website.

 

terug