Praten over Preken Praten over Preken


De preek blijft voor de meeste protestantse kerkgangers het belangrijkste deel van de kerkdienst. Kerkgangers hopen aangesproken te worden en voorgangers doen er hun best voor om contact te hebben met hun gehoor. De preek is een samenspel van een luisterende gemeente en de sprekende predikant waarin het geloof in God aan de orde is. Wat er speelt tussen God en mens kan in woorden gezegd worden. Maar welke weerklank die woordenhebben... Het motto van ons seizoen 2018-2019, “Een goed gesprek”, geeft er alle aanleiding toe om ook met elkaar in gesprekte gaan over de plek van de preek aan onze eigen geloofsopbouw. Een eerste keer deden we dat op zondag 10 februari. Het was mooi om in alle vrijmoedigheid met elkaar het geloofsgesprek aan te gaan. We herhalen het op zondag 31 maart, na de dienst. Eerst een kopkoffie en dan tot 12.30 uur zo’n drie kwartier met elkaar in de kringom na te praten over de preek. Iedereen is van harte welkom! Jolande Bos, ouderling Vorming en Toerusting en ds. Pieter Goedendorp

 
terug