Een vrolijke zondag in de Michaëlkerk. Een vrolijke zondag in de Michaëlkerk.

Twee leden van de gemeente traden zondag 17 februari toe tot de kerkenraad. Lia van de Lagemaat werd ouderling-kerkrentmeester en Bert Hogendoorn wijkouderling. Arie Kamphuis en Gerrit Koudijs zijn deel gaan uitmaken van het college van kerkrentmeesters. Ze zetten zich in voor de financiële zaken die óók gewoon bij het kerkenwerk horen. 

Nadat de vier hun gelofte hadden afgelegd zongen we als gemeente hen toe: “Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan, schouder aan schouder in uw wijngaard te staan...” Veel gemeenteleden namen de gelegenheid om het viertal na de dienst nog even de hand te drukken en hen geluk en zegen toe te wensen bij hun taak.
 
terug