Gebedskring Gebedskring
Elke veertien dagen komen we als gebedskring bij elkaar. Na de opening zingen we een lied, er wordt een bijbelgedeelte gelezen en we noemen punten voor ons (dank)gebed. De laatste keer was dat o.a. danken voor de kleurenpracht in de natuur en huwelijksjubilea, gebed voor de ouderen, die door de korter wordende dagen, lange avonden alleen zijn; voor mensen die door een burn-out of depressie langdurig ziek zijn; voor ieder die rouwt om het verlies van een geliefde en voor mensen die voor een risicovolle operatie of behandeling staan. Ook is er gebeden voor de regering, de kerkenraden en kerkleiders, voor alle slachtoffers van oorlogs- en natuurgeweld, zoals bosbranden, overstromingen en aardverschuivingen. Na de gebeden zingen we samen nog een lied en schrijven een aantal kaarten als groet en ter bemoediging voor mensen voor wie is gebeden. Zo willen we u vragen met ons te bidden voor de regeringsleiders van kleine en grote landen, dat zij zoeken naar recht en gerechtigheid voor hun inwoners en zich niet laten leiden door haat en hun zucht naar (nog meer) macht, zodat er een eind komt aan al het oorlogsgeweld en mensen niet meer hun land hoeven te ontvluchten.

Riek van Hussel

 

terug