Jongerendienst op 15 april Jongerendienst op 15 april


Met een enthousiaste jongerendienst sloot zondag 15 april het catecheseseizoen af.  Het was een kerkdienst waar achter de schermen de jongeren zelf flink aan hadden bijgedragen. Het hele seizoen verkenden de catechisanten bij 'Meeting Point' al wat je om je heen ziet aan 'geloof'. En bij 'Wat dan nog?', de groep van de 17-plussers, testten we wat dat geloof in eigen leven te zeggen heeft. 
 Het kwam bij elkaar in een jeugddienst waarin nú eens volwassenen werd gevraag naar voren te komen om mee te praten over het thema van de dienst. De catechisanten hadden met ds. Pieter Goedendorp de preek voorbereid. Naar aanleiding van de verhalen over Kain en Abel (uit Genesis) en over Jezus' verschijning bij het Meer van Tiberias (uit Johannes) ging het over fouten maken - en over het toch weer goed maken met elkaar. 
Asaf, de groep uit Kootwijkerbroek die geleidelijk aan onze 'huisband' wordt, begeleidde de dienst met mooie liederen en songs. 
Aan de enthousiaste reacties van jong en oud na afloop te oordelen sloten we het seizoen met de jongeren geslaagd af.

 

terug