‘Preek van de Leek’ met wethouder Hans Nijhof ‘Preek van de Leek’ met wethouder Hans Nijhof

Zondagmiddag 15 april: ‘Preek van de Leek’ met wethouder Hans Nijhof
’s Middags is de Michaëlkerk opnieuw open voor een ‘tweede dienst’. Geen gewone dienst, maar een ‘Preek van de Leek’: een voor iedereen toegankelijke dienst waarin de beproefde vorm  van de kerkelijke liturgie wordt ingevuld door iemand die spreekt vanuit een persoonlijke drive. Geen lezing, maar wel degelijk liturgie, waarin de uitdaging aan de voorganger is om een beetje boven zichzelf uit te stijgen en een maatschappelijk of individueel thema te verbinden met een Bijbelverhaal. Op deze tweede zondag na Pasen zal Hans Nijhoff, sinds 2014 ‘dorpswethouder’ van Leersum, preken over “omgaan met onzekerheid.” Een preek op persoonlijke titel, maar natuurlijk niet los van de actualiteit. Aan de dienst wordt meegewerkt door organist Frank Firet en door soliste Jeanine Roos met haar vaste begeleider.  De ‘Preek van de Leek’ begint om 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om nog te blijven napraten ‘onder het genot van…’ Ter bestrijding van de onkosten wordt er gecollecteerd.

 

terug