Opperrabbijn Jacobs op bezoek Opperrabbijn Jacobs op bezoek


De eerste zondag van oktober is het ieder jaar Israëlzondag in de Protestantse Kerk. Het is de tijd waarin het Joodse volk de grote jaarfeesten viert. In het licht daarvan was dinsdag 26 september rabbijn Binyomin Jacobs uit Amersfoort te gast in de Michaëlkerk. Rabbijn Jacobs is als opperrabbijn verbonden aan het Interprovinciaal Opperrabbinaat, dat de zorg voor de Joodse gemeenschappen buiten de grote steden behartigt.
Rabbijn Jacobs nam z’n gehoor, aansluitend bij het karakter van de Joodse feestdagen, mee in belangrijke accenten van de Joodse levensovertuiging. Waarom Rosh haShanah niet “Joods Nieuwjaar” is maar als “Hoofd van het jaar” oproept tot inkeer. Op welke manier Jom Kippoer, “Grote Verzoendag”, het mogelijk maakt om wat er mis ging in je relaties en met God weer recht te zetten.
In een boeiend betoog hield de rabbijn de aanwezigen voor dat de Joodse gemeenschap en de kerken voor eenzelfde uitdaging staan. Tegenover -enerzijds- extremisme en -aan een andere kant- ongeïnteresseerdheid kunnen ze zich zij aan zij teweer stellen tegen kwade invloeden die de samenleving bedreigen en getuigen van de Eeuwige, de God van Abraham, Izaäk en Jakob, die mensen wil samenbrengen.
Als voorbereiding op Israëlzondag èn als bijdrage aan het besef van de verbondenheid van de kerk met Israël een leerrijke avond, waarvoor er niet alleen uit ons eigen dorp belangstelling was, maar ook uit de wijde omgeving.

 

terug