Verjaardag in de kerk Verjaardag in de kerk


Op 19 september j.l. vierden we alweer voor de zevende keer “Verjaardag in de kerk.” Er waren weer veel gemeenteleden van 80 jaar en ouder die gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om hun verjaardag in het Michaelhuis te komen vieren. Het was een gezellige  bijeenkomst; het was fijn elkaar weer te ontmoeten bij een kopje koffie en een gebakje.
De ontmoeting staat centraal op deze ochtenden, want:
Ontmoeten is kijken en zien, luisteren en horen, verbazen en verwonderen, echt zien en echt horen.
Horen wat de ander zegt, in plaatst van wat je zou willen horen.
Ontmoeten is een avontuur, open staan voor de ander, open staan voor de omgeving.
Ontmoeten is jezelf tegenkomen  in de ogen van een ander, die een spiegel zijn voor jezelf.
Ontmoeten is de ander het beste van jezelf laten zien en het beste in de ander willen ontdekken.
Ontmoeten is de ruimte krijgen en de ander de ruimte geven, zodat je allebei de wereld kunt ontdekken.
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn, samen groeien.
Elke ontmoeting een nieuw begin.
Ds. Pieter Goedendorp leidde deze ochtend. Via een presentatie op de beamer liet hij zien hoe en waarom het nieuwe liturgisch centrum in de Michaelkerk is ontstaan. Hij vertelde van de betekenis  van verschillende elementen erin. Daarna verzorgde hij een rondleiding waar iedereen enthousiast aan deel nam. Na een hapje en drankje sloten we de morgen af.
Namens de voorbereidingsgroep,
Alina Eefting, diaken.

 

terug