Benoeming seniorenpastor Benoeming seniorenpastor


Nadat in de herfst van het vorig jaar onze seniorenpastor Martine Schram door ziekte genoodzaakt afscheid heeft moeten nemen van de Michaëlkerk, ontstond er een vacature in het pastoraat onder onze ouderen. Deze zomer werd duidelijk dat die vacature weer vervuld zou kunnen worden. Door een advertentie op een website voor kerkelijk werkers werden belangstellenden uitgenodigd te solliciteren: ‘De protestantse gemeente Michaëlkerk te Leersum zoekt een pastoraal werker die een warm hart heeft voor ouderen en de predikant terzijde wil staan in het ouderenpastoraat. De vacature betreft 9 uur per week…’ We werden verrast met maar liefst 26 reacties! Een aantal briefschrijvers nodigden we uit voor een gesprek. Daarbij bleek, naar oordeel van de sollicitatiecommissie, dat één van hen bijzonder goed leek te passen in het taakveld en bij het profiel van onze gemeente.
Zo noemen we u op deze plaats met plezier de naam van mevrouw Anne Ribberink uit Veenendaal. Anne is 25 jaar oud. Al sinds haar studie aan de Christelijke Hogeschool Ede is zij met hart en ziel betrokken bij het pastoraat aan ouderen. Zo is zij op dit moment ook als ouderenpastor verbonden aan de wijkgemeente Aller Erf in Veenendaal.
We hopen in de eredienst van zondag 8 oktober in het midden van de gemeente Anne te kunnen bevestigen in haar bediening. De eerstkomende tijd zal dan in het teken staan van de kennismaking met de Michaëlkerk.
We heten Anne van harte welkom, wensen haar alle goeds en een gezegende tijd in ons midden toe. 
 

terug