Kanttekening Kanttekening

 
 
Vernieuwing na falen
In de afgelopen maand vielen enkele grote joodse gedenk- en feestdagen, waaronder Jom Kippoer - Grote Verzoendag. Het is de belangrijkste dag in het Joodse jaar. De dag waarop je tracht om met jezelf, je medemens en met God in het reine te komen. Daarvoor is nodig, dat je open en eerlijk naar jezelf kan kijken. Dat je teleurstellingen onder ogen kan zien, dat je het niet gered hebt met elkaar - als mens, in werk of privé relaties, in de kerken.
Door welke oorzaak ook, kunnen we niet voldoen aan wat de Eeuwige van ons vraagt en zijn er relaties verstoord en plannen afgebroken. Dat is de worsteling van Jom Kippoer en het is de worsteling waar ook wij steeds weer mee te maken hebben. In onze kerken niet in de laatste plaats.
Van het Joodse volk leren wij in deze dagen om niet definitief te zwichten voor falen, zwakte, verstoorde toekomstplannen. Grote Verzoendag gaat over zien en erkennen wat er misgaat, maar tegelijkertijd over de kracht om te vernieuwen (tesjoeva)en de belofte van verzoening (kappara).
Tesjoeva betekent letterlijk terugkeer, omkeer. Maar dan gaat het niet over omkeer via een rechte lijn terug naar het startpunt, waarbij je je voetsporen gewoonweg uitwist. Het is een soort rondcirkelen, een rondweg, op zoek naar een nieuw pad. Een vastberaden oprui-men van de innerlijke hindernissen die de weg versperren. Dat roept dus ook op: een afstandnemen van je beginpunt. Wat gebeurd is kan je niet zomaar ongedaan maken maar vraagt om een andere richting. Een schijnbaar langere en omslachtige weg maar uiteindelijk één die leidt tot vernieuwing van zowel onze eigen identiteit als onze relaties. Het tweede sleutelwoord van Grote Verzoendag is ‘kappara’, verzoening. Daarbij gaat het om het bedekken van ons menselijk falen en dat tot vrede brengen. Verzoening wordt ons gegeven, daar waar wij, wetende dat we falen, nieuwe mogelijkheden ontvangen om met nieuwe energie weer creatief te zijn, vol verwondering en gemotiveerd.  Een ‘bedekking’ van alles wat niet lukt. Zodat je weer verder kan leven. Realistisch, wetend van opnieuw kunnen falen maar tegelijk hoopvol nieuw leven.
Jom Kippoer heeft een duidelijke boodschap. Ook voor ons, protestanten in Leersum. De boodschap is, dat wij nooit vast zitten. Door elke crisis heen is er mogelijkheid tot vernieuwing en verzoening. 
De uitdaging die ons wacht, is om niet te verharden en verbitteren. Om niet te stranden in beeldvorming over en weer. Maar om terug te keren, tot God en tot elkaar. Met de woorden uit een joods gebed:

 
Doe ons terugkeren, Eeuwige, tot U –
dan kéren we terug;
en vernieuw onze dagen
 als ooit.
 
Ds. Evelyn Noltus
 
 
 
 

terug