Kanttekening KanttekeningDe nacht door
Met 60 mensen waren we in Zenderen in het voormalige kloostergebouw de Zwanenhof.
 
Op het ritme van de oude kloostergetijden kwamen we bij elkaar. In stilte in de nacht, om te luisteren. Op de overgangen van dag naar nacht v.v. In de middag, met woorden over het thema ‘mededogen’. En niet in de laatste plaats: zingend. ‘De noche iremos de noche…’, een lied uit Taizé, vertaald: ‘Wij gaan de nacht door, het duister, op zoek naar het levend water. Enkel de dorst zal ons licht zijn, enkel de dorst zal ons licht zijn.’ (www.youtube.com zoeken op: De noche iremos)

De veertigdagentijd is begonnen. Op weg zijn we, naar Pasen. De weg die altijd weer door het duister van de nacht heen moet, onontkoombaar. De nacht, tijd van de test, de beproeving, de stilte, om te luisteren. We zijn als mens zoekende zielen, we zoeken naar ‘levend water’: een stroom, of een bron. Iets dat het verlangen in ons stilt. In ons leeft een verlangen dat vergelijkbaar is met dorst hebben. Dorst naar liefde. Dorst naar gezien worden en aanvaard, zoals jij bent. Dorst naar iemand die tegen je zegt: ‘Kom maar, jij bent een waardevol mens, jij, met je grote mond, jij met je bluf, met je blauwe plekken die niemand ziet; jij met je glimlach naar buiten maar wie kent jouw onzekerheid van binnen? Jij bent kostbaar in mijn ogen.’ We noemen dat vaak ‘zwakheid’ of ‘kwetsbaar zijn’ maar ten diepste is dat verlangen, die dorst, geen zwakheid maar juist datgene dat jou drijft, je bijlicht in de nacht en de weg wijst naar de Bron.
 
Dat verlangen naar liefde, naar gekend zijn, bemind, richt zich op God - in Jezus konkreet geworden. Al vluchten we in ons dagelijks leven nóg zo vaak weg in uiterlijkheden en schone schijn, voorbij de maskers ligt het verlangen in onze ziel.
De veertigdagentijd is een uitgelezen tijd om weer bij dat verlangen te komen. Om te erkennen dat jij dit bent, een zoekend mens, steeds weer op zoek naar levend water. En zo op weg te gaan. Met een lied op de lippen. De nacht door.
 
Ds. Evelyn Noltus

 

terug