Kanttekening Kanttekening


Levensadem
‘Levensadem’ is het verbindende thema van het Feest van de Geest 2018, de manifestatie waarbij kerken en kunstenaars elkaar treffen. Om het jaar zetten kerken overal in het land en ook in onze eigen omgeving in de tijd van Hemelvaart en Pinksteren de deuren wijd open en maken ruimte voor beeldend kunstenaars om te exposeren over wat Gods Geest voor hen betekent. Ook in Leersum doen we mee. 
 
Voor ‘levensadem’ gebruikt het Oude Testament een mooi woord: roeach. Het is een ‘oer-woord’. Er wordt wel gedacht dat het woord eigenlijk een klanknabootsing is. Dat het geluid van een diepe zucht of van de wind er in verborgen is. 
 
Het woord valt al vroeg in de bijbel: in Genesis 2, wanneer het gaat over de schepping van de mens. Wanneer God -in de beeldtaal van de bijbel- de mens uit aarde heeft geboetseerd, blaast Hij de mens zijn eigen adem in de neusgaten. Zo komt de mens tot leven. 
                                                                       
Maar met die roeach is meer aan de hand. Het Hebreeuwse woord beduidt niet alleen de adem, het is ook de geest. Gods levensadem is ook de levensgeest die al wat leeft tot in de vezels doortrekt. Zo is in alles wat ademhaalt God aanwezig. En daarmee drukt dat bijbelse beeld van het ‘inblazen’ ook een relatie uit. Het laat zien hoe de mens dankzij zijn verbondenheid met God leeft. 
 
Maar zoals lucht alleen maar kan worden gevoeld wanneer ze in beweging is gebracht, als wind, zo is die adem van God alleen maar te bespeuren wanneer we er iets mee doen. En daarvan getuigt dan het Pinksterfeest op een unieke manier. Op de vijftigste Paasdag ervoeren Jezus’ leerlingen hoe Gods geest mensen van alle kanten bij elkaar bracht en een voor hen ongekende kracht gaf. Tot in de vezels voelden ze hoe Gods geest in hen werkte.
 
Van de beweging die dat op gang bracht kunnen we tot op de dag van vandaag nog altijd getuige zijn. Dat vieren we tijdens het Feest van de Geest. 
 
Ds. Pieter Goedendorp

terug