Welkom Welkom

Belangrijk hiervoor was het besef dat we als landelijke Protestantse gemeenten een gemeenschappelijk verleden, een gemeenschappelijk heden en een gemeenschappelijke toekomst hebben. 
Dit heeft concreet geleid tot samenwerking tussen beide kerken op vele vlakken. 
Zo zijn er gezamenlijke kerkdiensten, jeugd– en jongerenwerk wordt samen georganiseerd, evenals het vormings- en toerustingwerk.
Ook de beide diaconieën doen veel projecten samen. De coördinatie van de gezamenlijke activiteiten vindt plaats in het federatie-overleg (samengesteld vanuit de beide kerkenraden).
De afzonderlijke kerkenraden zijn en blijven verantwoordelijk voor het beleid in de eigen gemeente.
Het federatieoverleg bestaat uit vertegenwoordigers van de beide kerkenraden
De voorzitter van één van kerkenraden is tevens voorzitter van de Federatiekerkenraad. Deze wisselt ieder jaar met de voorzitter van de andere gemeente.
En dat er samengewerkt kan worden op het gebied van publicaties (bv. kerkblad), catechisaties, diaconale projecten. Daarbij is zowel bij de Johanneskerk als bij de Michaëlkerk sprake van een duidelijke eigen identiteit.

terug