De Groene Starters De Groene Starters


Op zondagmiddag 4 november is het zover: de eerste activiteit van de nieuwe groep “jonge” Michaëlkerkgangers (30 - 40-plus), die elkaar liefst in de natuur treft, in ’t “groen” of anders elders.
We hopen elkaar bij mooie weersomstandigheden met de kids om 15.00 uur te kunnen treffen in het Doornse Gat. Elkaar ontmoeten moet uiteraard gezellig kunnen zijn, maar het belang-rijkste is, terwijl we ontspannen bezig zijn met elkaar, om met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over thema’s als bijvoorbeeld opvoeding, kind en geloof, onze persoonlijke uitdagingen, het delen van inspirerende verhalen. De wens is ook om onze opgroeiende kinderen hierin een plek te geven, kortom de bedoeling is elkaar te verrijken! Je bent van harte welkom om je aan te sluiten. We houden contact per app, dus aarzel niet contact op te nemen met Dewi Veer tel. 06 37 15 28 08, 
e-mail: 


 

terug