Bronnen van Levend Water: Programma Vorming en Ontmoeting Bronnen van Levend Water: Programma Vorming en Ontmoeting


Bronnen van stromend water...

Water is een belangrijk symbool in de bijbel en in het geloof. In het evangelie van Johannes wordt Jezus levend water genoemd. In psalm 1 gaat het over een boom, die zijn wortels uitstrekt naar het water.

Nu alles zo druk en veeleisend is aan de 'buitenkant' van ons leven, ontstaat er bij veel mensen een verlangen om in contact te komen en te blijven met levensbronnen. Dat wat ons voedt, stimuleert, verfrist, gaande en staande houdt.
Een verlangen, al dan niet onbewust, naar een nieuwe en andere manier van denken, voelen en (samen-)zijn. Naar dat wat er werkelijk toe doet in ons leven. Waar en wanneer stromen in onze geïndividualiseerde en geëconomiseerde samenleving geloof, hoop en liefde weer?

In het komende seizoen willen wij in ons programma op zoek gaan naar waar het water van de inspiratie stroomt, dat ons geloof en ons leven kan voeden: zowel in de bijbelse traditie, als in bewegingen in en buiten de kerk, als ook in onze maatschappij, kunst en cultuur.

Dit programma is opgezet samen met de geloofsgemeenschap St. Andries in Leersum, én met de Protestantse Gemeente Doorn – met wie we het jaarthema delen en een aantal activiteiten gezamenlijk organiseren. We zijn blij met de goede samenwerking en hopen velen van u te ontmoeten bij één of meer van de avonden, de kringen of andere activiteiten.

Dit seizoen hebben we de naam 'Vorming en Toerusting' losgelaten en vervangen door de nieuwe naam: 'Ontmoeten en Verdiepen'. Dit past o.i. beter bij onze tijd en bij onze doelstelling.

Met een citaat van Charles Dickens beginnen we graag dit seizoen:

"Als je drinkt van het water, vergeet dan niet de bron waaruit het stroomt."

ds. Evelyn Noltus (Johanneskerk) Theo Wagenaar (geloofsgemeenschap St. Andries)

Hilje Logtenberg-van der Grient ouderling Ontmoeten en Verdiepen Johanneskerk

Teun Monster, Epko Smit en Erik Wijnveen

Klik hier om het programmaboekje te lezen

terug