Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis


Woensdag 22 januari: Bijbelgespreksgroep in het Michaëlhuis

Eens in de maand komt op  woensdagmorgen de Bijbelgesprekskring onder leiding van ds. Pieter  Goedendorp bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 22 januari van 10.00 tot 11.30 uur in het Michaëlhuis. We verkennen dit seizoen door de deelnemers ingebrachte thema’s en bijbelverhalen. Vóór Kerst lazen we voor het eerst in Jesaja: het bekende gedeelte over de nieuwe scheut uit de stronk van Isaï (of: Jesse!). Het werd een boeiend gesprek waarin onze eigen actualiteiten héél dicht bij de woorden van de profeet werden gebracht. Zo bleken we nog lang niet uitgepraat over Jesaja. De volgende keer slaan we Jesaja 61 op; woorden die in het evangelie door Jezus zelf worden aangehaald met het oog op zijn eigen zending. Deelname aan de groep staat open voor wie wil aansluiten.

 
 


 
terug